BlogCo oznacza zamiana LIBOR na SARON w umowach frankowych?

24 stycznia, 2022

Od 1 stycznia 2022 roku w trwających umowach kredytowych wskaźnik referencyjny LIBOR CHF został zastąpiony przez SARON. To oznacza, że oprocentowanie kredytów frankowych składa się ze stawki referencyjnej SARON oraz marży banku. Czy do tej zmiany wymagany jest aneks z bankiem? Jaka jest podstawa prawna tych zmian? Co oznacza zamiana LIBOR na SARON dla przeciętnego kredytobiorcy? Przeczytaj ten artykuł, a poznasz odpowiedzi na powyższe pytania.

Dlaczego LIBOR zamieniono na SARON?

Stawka LIBOR do 31 grudnia 2021 roku wyznaczała koszt pieniądza w odniesieniu do 5 walut: CHF, EUR, USD, GBP, JPY. Była stosowana jako wskaźnik referencyjny przy ustalaniu parametrów w transakcjach rynku finansowego, w tym przy udzielaniu kredytów. 

Sam sposób kwotowania LIBOR-u był przedmiotem szeregu zarzutów. Jednym z nich był zarzut manipulowania stopą LIBOR przez dilerów i pracowników agend rządowych w wielu krajach świata. Bo prawda jest taka, że przez wiele lat LIBOR był niezwykle istotnym elementem funkcjonowania rynku finansowego. Miał też kluczowe znaczenie dla kredytów hipotecznych, w tym dla kredytów frankowych. Mimo to nie podlegał nadzorowi ani żadnej regulacji…

W rezultacie brytyjski organu nadzoru FCA z końcem 2021 roku zaprzestał opracowywania wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR. W związku z tym, Komisja Europejska wyznaczyła zamiennik, którym jest SARON.

Co to jest SARON?

SARON jest rozwinięciem skrótu Swiss Average Rate Overnight. Jest to stopa referencyjna odnosząca się do franka szwajcarskiego. Za publikację wskaźnika SARON odpowiada szwajcarska giełda. Jej wartość ustala się na podstawie rzeczywistych transakcji zawieranych na rynku finansowym. W przeciwieństwie do LIBOR-u uznawana jest za wiarygodny wskaźnik. Eksperci finansowi przekonują, że jest najlepszą alternatywą dla LIBOR-u. 

Czy wprowadzenie do umowy SARON-u wymaga aneksu?

Według Komisji Nadzoru Finansowego wprowadzenie wskaźnika SARON do umów kredytowych nie wymaga zmieniany treści umowy, czyli aneksowania. Kredytobiorcy będą zatem kontynuować spłatę rat odsetkowych z zastosowaniem SARON-u, przy zachowaniu pozostałych zasad.

Jednak Frankowicze oraz ich pełnomocnicy mają wątpliwości, czy na pewno taka ingerencja w treść trwającej umowy jest możliwa. Po pierwsze, umowy kredytów frankowych nie zawierają żadnych postanowień na wypadek zakończenia publikacji LIBOR-u. Skoro umowa nie wskazuje procedury wprowadzenia innego sposobu ustalania oprocentowania, to taka zmiana nie może mieć miejsca z mocy prawa… Pamiętacie prace nad ustawą mającą systemowo rozwiązać problem kredytów frankowych? Wówczas to nie kto inny jak banki utrzymywały, że żadna ustawa nie może zmieniać treści umów… W tej sytuacji idealnie sprawdza się powiedzenie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia!

Skoro tak, to banki bez zgody kredytobiorców nie mogą narzucić swoim klientom nowego sposobu ustalania oprocentowania. Kiedy możliwe jest skuteczne wprowadzenie do umowy SARON-u w miejsce LIBOR-u? Jeśli kredytobiorca wyrazi na to zgodę i obie strony podpiszą aneks do zawartej przez siebie umowy! 

Co oznacza zamiana LIBOR na SARON? Co, jeśli bank bez zgody kredytobiorcy dokona tej zmiany? 

Jeśli bank bez zgody kredytobiorcy zastąpi LIBOR na SARON, to taka jednostronna zmiana umowy jest nieważna. Jeśli wytoczyłeś już powództwo bankowi o ustalenie nieważności zawartej przez Ciebie umowy, to jest to kolejny argument przeciwko bankowi… Tym razem na brak możliwości wykonywania umowy. 

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jeśli nie wyrazisz zgody na wprowadzenie SARON-u w miejsce LIBOR-u, Twoje zobowiązanie powinno wygasnąć. Brak stawki referencyjnej spowoduje, że zapłata odsetek na rzecz banku nie będzie możliwa. 

Czy SARON wpłynie na wysokość raty?

Eksperci finansowi zapewniają, że różnice w racie odsetkowej powinny być kosmetyczne. Analitycy zaś wskazują, że historyczne różnice między oboma wskaźnikami były niewielkie. W przeszłości zdarzało się, że wyższy był wskaźnik LIBOR-u, ale były też okresy, w których SARON był wartością wyższą.  

Należy pamiętać, że metodologia wyznaczania LIBOR-u oraz SARON-u jest zupełnie inna. Celem ustalenia wskaźnika SARON, dane będą pobierane z przeszłości i korygowane spreadem. Natomiast LIBOR był zorientowany na przyszłość. Eksperci podnoszą także, że metodologia wyznaczania SARON-u jest bardzo skomplikowana. Co przyniesie przyszłość? Zobaczymy.  

Co oznacza zamiana LIBOR na SARON w umowach frankowych? Podsumowanie 

Abstrahując od kwestii, czy zmiana stawki referencyjnej okaże się korzystna dla kredytobiorców, czy też nie, pewne jest, że zmiana przez jedną stronę treści umowy jest nieważna. Banki oczywiście przyjęły taktykę automatycznej zamiany wskaźnika LIBOR na SARON w umowach frankowych. Dlatego nie dziw się, że nie otrzymałeś w tym celu aneksu. Ewentualne aneksy, które dziś proponują banki, to te zabezpieczające banki przed ewentualną likwidacją w przyszłości SARON-u. Oczywiście my odradzamy Ci podpisywanie takiego aneksu. Służy on jedynie bankowi, a nie kredytobiorcy.

Po przeczytaniu tego wpisu, może Cię również zainteresować: Getin Bank i cała prawda o słynnych aneksach do umów frankowych.

https://bccadwokaci.pl/wp-content/uploads/2021/08/logo-footer.png
Wygrywamy spory z bankami
ul. 1 Maja 47, 20-410 Lublin

Śledź nas:

https://bccadwokaci.pl/wp-content/uploads/2021/09/bcc-wupad.png

Zapraszamy na nasz blog. Jest to miejsce dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji majątkowej. Miejsce, w którym osoba zadłużona być może znajdzie nadzieję wyjścia z trudnej sytuacji jaką jest nadmierne zadłużenie.