BlogGetin Bank i cała prawda o słynnych aneksach do umów frankowych

11 października, 2021

Posiadałeś kredyt w Getin Banku? W okresie wzrostu kursy waluty miałeś problem z bieżącą obsługą zadłużenia? A może nie miałeś problemu z bieżącą obsługą rat kredytowych, a bank zaproponował Ci podpisanie aneksu? Miał on pozwolić Ci płacić raty kredytowe na dotychczasowym poziomie, pomimo wzrostu kursu waluty CHF… Aneks miał Cię przecież zabezpieczyć i pomóc uniknąć problemów ze spłatą kredytu, gdy kurs waluty poszybuje w górę… Ostatecznie podpisanym aneksem uzyskałeś efekt wprost odwrotny do spodziewanego…Twoje saldo zadłużenia niebotycznie wzrosło, a tym samym wysokość rat kapitałowo – odsetkowych… Czy o to Ci chodziło, gdy podpisywałeś aneks?

Czytaj też: Przygotowanie Frankowicza do rozprawy. Poznaj pytania, które może zadać sąd.

Na czym polega Aneks MAX RATA?

Na początku 2009 roku bank zaczął straszyć kredytobiorców frankowych wzrostem kursu waluty. Wówczas z pomocą miał przyjść Aneks MAX RATA.

Za podpisanie aneksu bank pobrał od kredytobiorcy prowizję. Prowizja ta wynosiła kilka procent od zadłużenia kredytobiorcy w PLN. Bank przeliczał saldo kwoty kredytu pozostałego do spłaty z CHF na PLN wg kursu sprzedaży z tabeli banku.  Kurs ten był zazwyczaj kursem obowiązującym  w dniu zapadalności ostatniej spłaconej raty. Następnie bank przeliczał kwotę prowizji z CHF na PLN według średniego kursu NBP. Co ciekawe prowizja ta wynosiła kilka procent od zadłużenia kredytobiorcy i często wynosiła kilkadziesiąt tysięcy złotych (!).

Co ważne na czas trwania aneksu (24 miesiące) bank często podwyższał marżę banku nawet o kilka punktów procentowych w skali roku. To skutkowało podwyższeniem oprocentowania. Po upływie 24 miesięcy obowiązywania aneksu marża banku miała powrócić do poziomu określonego w umowie.

Po podpisaniu aneksu bank na nowo ustalał harmonogram spłat kredytu. Ówczesne zadłużenie kredytobiorcy zostało powiększone o wysokość prowizji za podpisanie aneksu. W okresie trwania aneksu kredytobiorcy spłacali raty kapitałowo – odsetkowe w PLN w kwocie wskazanej w aneksie.  Zgodnie z brzmieniem aneksu „bank pokrywał” różnicę pomiędzy kwotą kredytu wynikającą z harmonogramu, a kwotą ustaloną w aneksie (max ratą).

Po upływie 24 miesięcy od dnia wejście w życie aneksu bank wyliczał sumę wszystkich „dopłat banku.” Kwota ta była przeliczana z PLN na CHF wg kursu kupna CHF obowiązującego w banku w dniu zakończenia aneksu. Tak obliczoną kwotę bank doliczał do salda kredytu pozostającego do spłaty w trybie podwyższenia.

Co wiązało się z podpisaniem Aneksu MAX RATA?

Podpisanie tego aneksu umożliwiło kredytobiorcom odroczenie część raty kredytu na okres 2 lat. Po tym czasie kurs waluty miał wrócić do poziomu z czasu zawierania umowy kredytu. Podpisanie tego aneksu miało umożliwić kredytobiorcom zaoszczędzenie środków. Tymczasem okazało się, że saldo kredytu i wysokość rat wzrosła. Aneksy spowodowały, że zadłużenie kredytobiorców zwiększyło się o kilkadziesiąt tysięcy złotych… Dodatkowo aneks ten nie uchronił kredytobiorców przed wzrostem kursu CHF, bo po zakończeniu aneksu kurs ten stale rósł… I w wielu przypadkach aneks stanowił niestety początek problemów z obsługą kredytu…

O co chodzi z Aneksem MINI SPŁATA NBP/ŚREDNI NBP?

Jeszcze w tym samym roku, tj. 2009, Getin Noble Bank proponował swoim klietom Aneks Mini Spłata NBP. Miał on umożliwić Frankowiczom spłatę kredytu po średnim kursie NBP. Korzyścią, jaką miał uzyskać kredytobiorca był brak naliczania przez bank spreadu. Część Klientów Getinu propozycję banku przyjęła bardzo entuzjastycznie. Nie wiedzieli wówczas, że w rządzie pojawiła się propozycja rozliczenia kredytów frankowych po średnim kursie NBP.

Proponując aneks Średni NBP Getin Noble Bank zarobił na zmianie zabezpieczeń kredytu. Wskutek podpisanego Aneksu wzrosła  wysokość hipoteki oraz wysokość kwoty na deklaracji wekslowej. Dochodem banku była też prowizja za podpisanie aneksu.

Jak wygląda Aneks MINI % (MINI Procent)?

Aneks MINI % (MINI%II) był oferowany klientom posiadającym kredyt w złotych. W tym wariancie bank nie pobierał prowizji za zastosowanie karencji i zmianę warunków umowy. W zamian za to, na czas trwania aneksu bank podwyższył oprocentowanie. Po zakończeniu aneksu bank doliczał odroczony kapitał i odsetki do salda kredytu. Bank doliczył również dodatkowe odsetki, które bank naliczał w trakcie trwania aneksu MINI%. To spowodowało nieproporcjonalny wzrost rat w stosunku do pierwotnego harmonogramu.

Czy Getin stosował nieuczciwą praktykę rynkową, oferując te aneksy?

Oferowane przez bank aneksy z punktu widzenia kredytobiorców przyniosły im efekt zdecydowanie przeciwny do zamierzonego. W przypadku Aneksu MAX RATA wartość kredytu wzrosła o skapitalizowane odsetki. Od naliczonych i doliczonych do kapitału odsetek bank ponownie odsetki. Miało to znaczący wpływ na koszt obsługi kredytu.

Proponowane aneksy były niekorzystne z punku widzenia interesu ekonomicznego kredytobiorców. Były też nieadekwatne do potrzeb kredytobiorców. Kredytobiorcy byli wprowadzani w błąd w zakresie oczekiwanych rezultatów. Aneksy MAX RATA oraz MINI % zwiększył koszty obsługi kredytu. Z kolei Aneks MAX RATA ponownie wystawił kredytobiorców na ryzyko walutowe.

Z punktu widzenia banku skapitalizowane odsetki nie są przychodem banku i nie podlegają opodatkowaniu. Stanowią dla banku dodatkowy czysty zysk uzyskany kosztem kredytobiorcy.

Takie praktyki z pewnością stanowią nieuczciwą praktykę rynkową oraz tzw. misseling. Postanowienia wyżej wymienionych aneksów zwierają też niedozwolone postanowienia umowne.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat aneksów w Getin Banku, gorąco zachęcam Cię do obejrzenia nagrania LIVE w tym temacie.

Czy podpisanie aneksu wyklucza dochodzenie roszczeń od banku?

Powiedzmy sobie szczerze. Podpisanie aneksu nie pozbawia Cię dochodzenia roszczeń od banku. Te i inne aneksy jak PÓŁ W DÓŁ nie są przeszkodą w dochodzeniu roszczeń od banku. Zatem unieważnienie pierwotnej umowy jest jak najbardziej możliwe, pomimo zawarcia aneksu.

Skontaktuj się ze mną i dowiedz się, co mogę zrobić w Twojej sprawie. Z chęcią odpowiem Ci na wszystkie Twoje pytania.

O autorce:

 

Katarzyna Cimek, adwokat od spraw bankowych

zajmująca się na codzień podważaniem w sądach kredytów indeksowanych i denominowanych

 

 

https://bccadwokaci.pl/wp-content/uploads/2021/08/logo-footer.png
Wygrywamy spory z bankami
ul. 1 Maja 47, 20-410 Lublin

Śledź nas:

https://bccadwokaci.pl/wp-content/uploads/2021/09/bcc-wupad.png

Zapraszamy na nasz blog. Jest to miejsce dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji majątkowej. Miejsce, w którym osoba zadłużona być może znajdzie nadzieję wyjścia z trudnej sytuacji jaką jest nadmierne zadłużenie.