BlogIdea Bank wprowadzał konsumentów w błąd podczas oferowania obligacji korporacyjnych GetBack

2 sierpnia, 2019

W dniu 1 sierpnia 2019 r. ukazała się decyzja częściowa nr RBG – 13/2019 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uznająca działania Idea Banku w postaci oferowania konsumentom obligacji GetBack za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów

Co ustalił UOKIK

Wg UOKiK Idea Bank wprowadzał konsumentów w błąd w toku oferowania obligacji GetBack, ponieważ:

? Idea Bank podawał nieprawdziwe informacje co do gwarancji zysku z obligacji GetBack, informując konsumentów o stałym, gwarantowanym oprocentowaniu obligacji w skali roku,

? Idea Bank podawał nieprawdziwe informacje co do gwarancji bezpieczeństwa obligacji GetBack, sugerując konsumentom, że obligacje są tak samo bezpieczne jak lokata bankowa,

? Idea Bank rozpowszechniał informacje co do ekskluzywności oferowanych obligacji GetBack, sugerując konsumentom, że oferta nabycia tych obligacji ma charakter niepowtarzalny,

? Idea Bank przekazywał informacje co do dostępności czasowej oferowanych obligacji, wskazując potencjalnym inwestorom, że obligacje GetBack będą dostępne tylko przez bardzo krótki czas

Co daje ta decyzja poszkodowanym przez GetBack

? Decyzja UOKiKu zawiera bardzo dużo cennych ustaleń w zakresie nieprawidłowości działania Idea Banku w zakresie oferowania obligacji GetBack. Ustalenia te będą niezwykle przydatne w indywidualnych sporach sądowych poszkodowanych przez GetBack przeciwko Idea Bank o zapłatę odszkodowania za szkodę.

? Dodatkowo w momencie uprawomocnienia się tej decyzji będzie ona stanowiła PREJUDYKAT dla sądów powszechnych, że Idea Bank stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Innymi słowy, sąd powszechny nie będzie mógł przyjąć przeciwnych ustaleń.

? Co więcej, decyzja ta nie kończy postępowania w sprawie Idea Bank.

Tutaj jest link do informacji UOKiK o decyzji z dnia 1.08.2019 r. ⤵️⤵️⤵️

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15662

Co dalej z Idea Bank

? Idea Bank jest nadal na liście ostrzeżeń publicznych KNF.

? Przeciwko Idea Bank toczy się w dalszym ciągu postępowanie przygotowawcze w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie w zakresie prowadzenia działalności maklerskiej bez zezwolenia, tj. oferowania instrumentów finansowych oraz doradztwa inwestycyjnego.

? Prokuratura deklaruje przyłączanie się do postępowań cywilnych przeciwko Idea Bank, co może okazać się silnym wsparciem z uwagi na wiedzę operacyjną Prokuratury z prowadzonego postępowania przygotowawczego.

Jakie uprawnienia ma poszkodowany przez GetBack

? Jeżeli poszkodowany zakupił obligacje GetBack za pośrednictwem Idea Banku lub Polskiego Domu Maklerskiego może wystąpić z powództwem o zapłatę odszkodowania za szkodę wynikłą ze stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.

? Wysokość szkody wynosi 75% wartości nabytych obligacji z uwagi na zawarty układ pomiędzy wierzycielami a GetBack w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

? WAŻNE ❗️żeby móc skorzystać z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym należy złożyć pozew przeciwko Idea Bank w terminie 3 lat od poniesienia szkody. Ustawa ta przewiduje bowiem krótsze niż ustawa o obligacjach czy kodeks cywilny terminy przedawnienia. Biorąc pod uwagę, że szkoda powstała najwcześniej w chwili niewypłacalności spółki GetBack, to można przyjąć, że upływ terminu na dochodzenie roszczeń na podstawie u.p.n.p.r. jest w maju 2021 r.

???

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą naszej Kancelarii w zakresie prowadzenia sprawy przeciwko dystrybutorowi obligacji GetBack, skontaktuj się z nami ⤵️⤵️⤵️

? 500211702
? agata.bicka-cenzartowicz@bccadwokaci.pl

Przeprowadzimy indywidualną analizę Twojej sytuacji prawnej, objaśnimy zasad dochodzenia roszeń oraz powiemy o wszelkich kosztach, w tym wynagrodzeniu Kancelarii.

adw. Agata Bicka-Cenzartowicz

https://bccadwokaci.pl/wp-content/uploads/2021/08/logo-footer.png
Wygrywamy spory z bankami
ul. 1 Maja 47, 20-410 Lublin

Śledź nas:

https://bccadwokaci.pl/wp-content/uploads/2021/09/bcc-wupad.png

Zapraszamy na nasz blog. Jest to miejsce dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji majątkowej. Miejsce, w którym osoba zadłużona być może znajdzie nadzieję wyjścia z trudnej sytuacji jaką jest nadmierne zadłużenie.