BlogJak wybrać sąd w sprawie frankowej?

21 lipca, 2021

Wielu Klientów pyta mnie, jak wybrać sąd w sprawie frankowej. Czy to musi być sąd w Warszawie, czy może w miejscu zamieszkania Frankowicza? Dlatego też przygotowałam ten artykuł, aby przybliżyć Ci tematykę, jak wybrać sąd w sprawie frankowej.

Sąd okręgowy czy sąd rejonowy?

Na początku należy określić, czy pozew składamy do sądu okręgowego czy rejonowego. Jest to tzw. właściwość rzeczowa. Określa ona, jakie kategorie spraw rozstrzygają dane sądy. W przypadku spraw frankowych, jako że te należą do kategorii spraw majątkowych, właściwość ta zależy od wartości przedmiotu sporu. Natomiast wartość przedmiotu sporu to nic innego, jak wysokość dochodzonego roszczenia. Dla roszczeń poniżej 75 000 złotych właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy. Natomiast jeśli roszczenie przewyższa kwotę 75 000 złotych pozew kierujemy do sądu okręgowego. Z reguły roszczenia Frankowiczów są wysokie, zwłaszcza jeśli dotyczą unieważnienia umowy. Wobec tego sprawy frankowe w przeważającej ich większości trafiają do rozpoznania na wokandę sądów okręgowych.

Sąd, w którym mieście… -czy mamy wybór?

Jak już ustalisz, czy składasz pozew do okręgu czy rejonu, ustal następnie miasto. Fachowo nazywa się to właściwością miejscową. Określa ona, który sąd, a właściwie, gdzie położony, będzie rozpoznawał naszą sprawę. Czy będzie to sąd właściwy dla miejsca zamieszkania powoda czy sąd właściwy dla siedziby pozwanego, czyli banku.

W przepisach kodeksu postępowania cywilnego wyszczególniono trzy właściwości miejscowe: ogólną, przemienną i wyłączną.

Właściwość miejscowa ogólna to ogólna zasada, według której pozew składa się w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. W przypadku osób prawnych, takich jak banki, powództwo wytacza się zatem według miejsca ich siedziby. W większości przypadków jest to Warszawa.

Właściwość miejscowa wyłączna wskazuje konkretny sąd, do którego należy wnieść pozew. Nie ma ona jednak zastosowania przypadku spraw frankowych.

Właściwość miejscowa przemienna zapewnia powodowi prawo wyboru sądu zgodnie z regułami wskazanymi w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, o których mowa poniżej.

Do dnia 06 listopada 2019 r. Frankowicze mogli wytaczać powództwa przed sądem właściwym dla siedziby pozwanego banku. Mogli też wytaczać powództwa przed sądem właściwym dla miejsca podpisania czy też wykonania umowy. Jednakże różnorodna linia orzecznicza skutkowała tym, że sądy często uznawały się za niewłaściwe i przekazywały sprawę do innego sądu, według siedziby banku. Tak na przykład robił Sąd Okręgowy w Lublinie. Do dnia 06 listopada 2019 r. uznawał się za niewłaściwy miejscowo i przekazywał sprawę do Warszawy.

Od dnia 07 listopada 2019 roku w Kodeksie postępowania cywilnego został dodany nowy przepis regulujący tę kwestę. Od tej daty Frankowicze mogą skierować pozew do sądu właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

Pozew w miejscu zamieszkania – co to oznacza?

Obecnie jeśli jesteś Frankowiczem i zdecydujesz się na spór z bankiem, to możesz skorzystać z kilku opcji. Wybór ten należy do tylko i wyłącznie do Ciebie.

Pierwsza opcja to taka, że możesz złożyć pozew w sądzie według właściwości miejscowej ogólnej. To oznacza, że taki pozew może zostać skierowany przed sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba banku.  A ponieważ większość banków zlokalizowała swoje siedziby w stolicy, sądem takim najczęściej jest Warszawa.

Drugą z opcji jest wystąpienie z powództwem przed sądem według właściwości przemiennej. W zakresie tej opcji można skorzystać z dwóch wariantów:

  1. złożyć pozew według miejsca oddziału czy też placówki banku, w którym zawarta została umowa kredytu, bądź
  2. wystąpić z roszczeniem przed sąd właściwy dla swojego miejsca zamieszkania (ale nie zameldowania!).

Celem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 7 listopada 2019 roku, było ułatwienie kredytobiorcom dochodzenia roszczeń przeciwko bankom. Ta nowelizacja miała również na celu odciążenie warszawskich sądów, co miało przyczynić się do przyspieszenia rozpoznawania tych spraw.

A może wydział (sąd) frankowy?

Ogromne zainteresowanie wśród Frankowiczów wzbudza tzw. Wydział do spraw frankowych, tj. XXVIII Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie. Skoncentrowanie spraw w jednym wydziale ma na celu przyspieszenie ich rozpoznawania. W wydziale tym obecnie orzeka 17 sędziów, którzy zdecydowanie mają ogromne doświadczenie w tego typu sprawach. Miesięcznie do tego wydziału wpływa ok 3,5 tys. spraw. Ogromnym atutem tego wydziału jest to, że rozprawy są prowadzone w trybie online, co jest dużym ułatwieniem dla Kredytobiorców oraz ich pełnomocników.

Czytaj też artykuł na prawo.pl: Wydział ds. frankowych już działa

Jak wybrać są w sprawie frankowej?

Przede wszystkim, należy mieć na uwadze, że większość orzeczeń w sprawach frankowych została wydana przez sądy w największych miastach w kraju.  Oznacza to, iż znana jest linia orzecznicza tych sądów. Ta natomiast pozwala przewidzieć możliwe rozstrzygnięcia danej sprawy.

Czytaj też: Wyrok SN – Frankowicze dalej czekają?

Jednak w każdej sprawie należy przeanalizować, która z powyższych opcji, jest dla Frankowicza najkorzystniejsza. Nasza Kancelaria przedstawia klientom wszystkie za i przeciw, a następnie pomagamy w podjęciu decyzji.  Decyzja ta jest bowiem bardzo istotna. Od niej może zależeć nie tylko wynik sprawy, ale też długość jej trwania.

https://bccadwokaci.pl/wp-content/uploads/2021/08/logo-footer.png
Wygrywamy spory z bankami
ul. 1 Maja 47, 20-410 Lublin

Śledź nas:

https://bccadwokaci.pl/wp-content/uploads/2021/09/bcc-wupad.png

Zapraszamy na nasz blog. Jest to miejsce dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji majątkowej. Miejsce, w którym osoba zadłużona być może znajdzie nadzieję wyjścia z trudnej sytuacji jaką jest nadmierne zadłużenie.