BlogNajskuteczniejszy sposób na podważenie w sądzie polisolokaty

26 lipca, 2019

Polisolokaty są długoletnimi produktami ubezpieczeniowo-inwestycyjnych z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Swego czasu Open Finance S.A. sprzedawał te produkty masowo. Problem pojawiał się wówczas, gdy klient rezygnował z polisolokaty przed terminem. Okazywało się, że otrzymał w zwrocie dużo mniej niż zapłacił przez okres podlegania ubezpieczeniu. Wpłynęło na to kilka czynników:

? pobieranie przez Towarzystwa Ubezpieczeń wysokich opłat likwidacyjnych ?,
? nie przeznaczanie do alokacji w fundusz pełnej pobranej od klienta składki z uwagi na przeznaczenie przez Towarzystwa Ubezpieczeń dużej części składki na poczet opłat administracyjnych ?,
? brak wypracowania przez fundusz zysku albo co gorsze odnotowanie straty (zainwestowane pieniądze wówczas na siebie nie zarabiały albo wręcz traciły na wartości ?).

Gdzie tak naprawdę szukać wadliwości polisolokat

Od kilku lat toczą się spory sądowe klientów polisolokat z Towarzystwami Ubezpieczeń o zwroty opłat likwidacyjnych. W mojej ocenie opłaty likwidacyjne to jedynie wierzchołek góry lodowej. Wadliwości tych produktów należy poszukiwać zupełnie gdzie indziej ?. Rzecz sprowadza się do tego, że Open Finance jako przedsiębiorca był dystrybutorem polisolokat i za to otrzymywał od Towarzystwa Ubezpieczeń wynagrodzenie. Oznacza to, że faktycznie działał w charakterze pośrednika ubezpieczeniowego. Szkopuł tkwi w tym, że Open Finance nie posiadał statusu agenta ubezpieczeniowego. W rezultacie umowa polisolokaty jest bezwzględnie nieważna, ponieważ Open Finance wykonywał faktycznie działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego (o czym świadczyło pobieranie wynagrodzenia od Ubezpieczyciela) bez uzyskanego wymaganego zezwolenia.

Co oznacza nieważność polisolokaty dla klienta

Nieważność polisolokaty oznacza, że wszystko to, co klient świadczył w wykonaniu nieważnej polisolokaty, stanowi nienależne świadczenie. Innymi słowy, klientowi przysługuje zwrot w s z y s t k i c h wpłaconych Towarzystwu Ubezpieczeń składek. W przypadku nieważności polisolokatę uznaje się bowiem za niebyłą. Efekt nieważności polisolokaty jest zatem o wiele bardziej korzystny dla klienta niż uznanie postanowienia dot. opłaty likwidacyjnej za nieuczciwe.

Czy te twierdzenia znajdują potwierdzenie w orzecznictwie

T A K ‼️ Opisany argument znajduje uznanie w orzecznictwie. Pierwszym orzeczeniem zwracającym uwagę na tę wadę prawną polisolokat był wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 07 grudnia 2015 r. o sygn. akt II C 608/15. W sprawie tej najbardziej tajemnicze było nagłe zawarcie przez strony procesu ugody. Jeśli wyrok sądu rejonowego nie jest dla Ciebie wystarczającym argumentem, to odsyłam również do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2018 r., II CSK 222/17 ( ?http://www.sn.pl/…/orze…/orzeczenia3/ii%20csk%20222-17-1.pdf). W sprawie tej SN uznał, że łączenie roli ubezpieczającego i de facto pośrednika ubezpieczeniowego powoduje konflikt interesów i stanowi nadużycie prawa.

Jednak najbardziej kategoryczne w rozpatrywanym zagadnieniu jest najnowsze postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2019 r., III CZP 107/17 (?http://www.sn.pl/…/orzec…/orzeczenia3/iii%20czp%20107-18.pdf). SN uznał, że umowa polisolokaty jest bezwzględnie nieważna w razie uznania, że działalność ubezpieczającego ma postać pośrednictwa ubezpieczeniowego wykonywanego bez uzyskania wymaganego zezwolenia ?.

Czy samo twierdzenie w procesie, że Open Finance działał jako pośrednik ubezpieczeniowy, jest wystarczające, aby wygrać sprawę

N I E ‼️ Twierdzenie to wymaga d o w o d u. Bez dobrego dowodu na to, że Open Finance lub inny dystrybutor pobierał od Towarzystwa Ubezpieczeń wynagrodzenie za sprzedanie klientowi polisolokaty, nie zdołamy przekonać sądu do naszych racji. W jaki sposób to udowodnić? Pozostawię tą informację w tajemnicy jako nasze know-how. Natomiast w każdej zleconej nam sprawie wnosimy o przeprowadzenie tego najważniejszego w naszej ocenie dowodu.

▪️▪️▪️

Jeżeli jesteś lub byłeś posiadaczem polisolokaty, zapraszamy do kontaktu z nami w celu analizy przysługujących Ci praw.

▪️▪️▪️

adw. Agata Bicka-Cenzartowicz

https://bccadwokaci.pl/wp-content/uploads/2021/08/logo-footer.png
Wygrywamy spory z bankami
ul. 1 Maja 47, 20-410 Lublin

Śledź nas:

https://bccadwokaci.pl/wp-content/uploads/2021/09/bcc-wupad.png

Zapraszamy na nasz blog. Jest to miejsce dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji majątkowej. Miejsce, w którym osoba zadłużona być może znajdzie nadzieję wyjścia z trudnej sytuacji jaką jest nadmierne zadłużenie.