BlogSukces w sprawie „frankowej” przeciwko Deutsche Bank Polska

7 lutego, 2020

W dniu 05 lutego 2020 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie postanowieniem w sprawie I ACz 1313/19 na skutek zażalenia powodów zmienił postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie i udzielił zabezpieczenia roszczenia o pozbawienie bankowego tytułu wykonawczego wykonalności poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

SA w Lublinie stwierdził m.in., że:

  •  zachodzi prawdopodobieństwo, że klauzule przeliczeniowe mogły dawać bankowi nadmierną, nie podlegającą kontroli przez powodów swobodę kształtowania wysokości spłat poszczególnych należności
  • uprawdopodobniony jest zarzut powodów dot. braku odpowiedniego oznaczenia ich świadczenia podlegającego spłacie, mogący prowadzić do stwierdzenia nieważności umowy stron z uwagi na niezachowanie wymogów umowy kredytowej przewidzianych w art. 69 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo bankowe
  • istnieje też prawdopodobieństwo, że zakwestionowane klauzule ze względu na zachwianie równowagi uprawnień i obowiązków obu stron umowy mogą być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, co mogłoby prowadzić do stwierdzenia ich nieważności w świetle treści art. 58 § 2 kc i art. 353[1] kc
  • uprawdopodobnione jest również to, że klauzule przeliczeniowe zawarte w umowie mogą być uznane za niedozwolone
  • mając na uwadze powyższe, Sąd uznał za uprawdopodobnione, że kwota wskazana w Bankowym Tytule Egzekucyjnym nie istnieje w podanej kwocie, względnie, że sama podstawa wydania tego tytułu, to jest umowa kredytowa, jest N I E W A Ż N A

 

Co to dokładnie oznacza dla kredytobiorców

Kredytobiorcy mogą być na razie spokojni o majątek, ponieważ na czas trwania procesu sądowego komornik nie będzie wykonywał żadnych czynności egzekucyjnych, ani nie będzie czasowo prowadził egzekucji z nieruchomości. ???

Postanowienie jest prawomocne. Natomiast sprawa o pozbawienie wykonalności Bankowego Tytułu Egzekucyjnego będzie toczyć się dalej przed Sądem Okręgowym w Lublinie, ale już bez widma egzekucji z majątku powodów.

Kredytobiorców reprezentuje zespół BCC Adwokaci Polska – adw. Agata Bicka-Cenzartowicz i adw. Katarzyna Cimek

https://bccadwokaci.pl/wp-content/uploads/2021/08/logo-footer.png
Wygrywamy spory z bankami
ul. 1 Maja 47, 20-410 Lublin

Śledź nas:

https://bccadwokaci.pl/wp-content/uploads/2021/09/bcc-wupad.png

Zapraszamy na nasz blog. Jest to miejsce dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji majątkowej. Miejsce, w którym osoba zadłużona być może znajdzie nadzieję wyjścia z trudnej sytuacji jaką jest nadmierne zadłużenie.