BlogZwrot kapitału i wynagrodzenie – co robić, gdy dostałeś pozew banku?

12 lutego, 2024

Fala kolejnych pozwów frankowych zalewa sądy… Linia orzecznicza, która ukształtowała się na korzyść kredytobiorców, nie pozostawia bankom żadnych szans. Szacuje się przecież, że 96% spraw jest rozstrzyganych na korzyść kredytobiorców. Banki już wiedzą, że w sprawie o ustalenie czy zapłatę z powództwa kredytobiorcy są na przegranej pozycji. Z drugiej strony jest to ostatni dzwonek dla banków, by zmniejszyć liczbę wnoszonych przeciwko nim pozwów. Jak? Kontrofensywą polegającą na pozwaniu kredytobiorców, którzy wystąpili przeciwko bankowi o zwrot wypłaconego kapitału oraz o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Przecież to tak skutecznie może odstraszyć część z nich.

Ale czy na pewno jest się czego obawiać? Czy takie powództwo jest zasadne z punktu widzenia prawa unijnego i krajowego?

Oczywiście, że nie, o czym pisaliśmy już na naszym blogu jakiś czas temu: Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

A co, jeśli otrzymałeś już z sądu pozew banku o zwrot wypłaconego kapitału oraz o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?  Zastanawiasz się, co dalej? Od czego zacząć kolejną batalię z bankiem?

Kilka kroków, o których musisz pamiętać

Jeśli sąd doręczył Ci odpis pozwu banku, musisz pamiętać o kilku rzeczach:

  • Na kopercie napisz datę, w której odebrałeś przesyłkę z sądu. Data odbioru przesyłki jest bardzo istotna, gdyż od dnia doręczenia pozwu zaczyna biec termin do złożenia odpowiedzi na pozew.
  • Wraz z pozwem otrzymałeś pismo przewodnie z sądu. W nim znajdziesz informację, jaki termin sąd zakreślił Ci na złożenie odpowiedzi na pozew. Termin ten jest wprost wskazany w treści pisma. Może on wynosić 14 dni lub więcej. Dlatego tak ważne jest zapisanie daty odbioru korespondencji z sądu.
  • Pamiętaj, że jeśli nie wniesiesz odpowiedzi na pozew w wyznaczonym przez sąd terminie, sąd może wydać wyrok zaoczny. Wyrok zaoczny oznacza, że sąd orzeknie zgodnie z żądaniem banku, czyli zasądzi od Ciebie kwoty, których domaga się bank. Takiemu wyrokowi sąd nadaje rygor natychmiastowej wykonalności, a to oznacza, że bank może wszcząć egzekucję na podstawie takiego wyroku. Oczywiście od takiego wyroku można złożyć sprzeciw, ale narazisz się na niepotrzebny stres…
  • Jak najszybciej poinformuj swojego pełnomocnika, który prowadzi sprawę o unieważnienie umowy, o otrzymanym pozwie banku. A co, jeśli z jakichś powodów nie chcesz zawiązywać współpracy z obecnym pełnomocnikiem? Lub jeśli pełnomocnik z różnych względów nie może podjąć się poprowadzenia Twojej sprawy? Wówczas jak najszybciej przystąp do poszukiwań kancelarii, której zlecisz prowadzenie sprawy. Już w trakcie pierwszej rozmowy poinformuj swojego potencjalnego pełnomocnika o dacie otrzymania pozwu i wyznaczonym terminie na wniesienie odpowiedzi na pozew. Pełnomocnik musi przecież określić, czy będzie miał możliwość wniesienia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym przez sąd terminie.
  • Jeśli musisz zacząć poszukiwania pełnomocnika, któremu zlecisz prowadzenie sprawy, nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę. Rzetelne poprowadzenie sprawy wymaga znajomości akt sprawy o ustalenie nieważności umowy. To zdecydowanie wydłuża czas przygotowania odpowiedzi na pozew, który już biegnie…

Co dalej?

  • W trakcie poszukiwań możesz złożyć do sądu wniosek o wydłużenie terminu do wniesienia odpowiedzi na pozew, np. o jeden miesiąc. Jako argument możesz wskazać, że stopień skomplikowania sprawy wymaga ustanowienia pełnomocnika, który będzie reprezentował Twoje interesy przed sądem, co wymaga czasu.
  • Musisz wiedzieć, że prowadzenie takiej sprawy samodzielnie może okazać się dla Ciebie bardzo ryzykowane. Wprawdzie roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału jest całkowicie bezzasadne, jednak taki pozew wymaga odpowiedniej kontrargumentacji. Na pewno nie możesz wychodzić z założenia, że skoro takie roszczenie jest bezzasadnie, automatycznie zostanie oddalone przez sąd.
  • Pamiętaj, że w takich sprawach banki często domagają się – obok wynagrodzenia za korzystanie z kapitału – także zwrotu wypłaconego kredytobiorcy kapitału. W tym zakresie należy podnieść różne zarzuty, które muszą zostać odpowiednio sprecyzowane. Pamiętaj, że – pomimo że jesteś konsumentem – sąd nie będzie działał z urzędu.
  • Jeśli wygrałeś już prawomocnie sprawę o ustalenie, niech nie zmyli Cię ta wygrana. Również i taka sytuacja wymaga od Ciebie podjęcia obrony przed powództwem banku.

Zarzuty w pigułce – czyli jak się bronić?

Jeśli sprawa o ustalenie nieważności umowy lub zapłatę jest w toku, bank wraz z pozwem zapewne złożył wniosek o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia sprawy o ustalenie. W takiej sytuacji koniecznie podnieś zarzut przedwczesności powództwa. Jeśli w dalszym ciągu spłacasz kredyt – poinformuj o tym sąd. Dodatkowo bank zapewne w pierwotnej sprawie uparcie twierdzi, że umowa kredytu jest ważna, co jednoznacznie wskazuje na przedwczesność powództwa.

Kolejnym zarzutem, jaki może zostać podniesiony, jest zarzut przedawnienia roszczenia banku. Pamiętaj, że roszczenie banku jako roszczenie związane z działalnością gospodarczą przedawnia się z upływem 3 lat. Od kiedy należy liczyć ten okres? My stoimy na stanowisku, że od dnia wypłaty kredytu bądź jego poszczególnych transz.

Innym zarzutem jest zarzut potrącenia wierzytelności banku o zwrot wypłaconej kwoty kapitału z Twoją wierzytelnością. Twoją wierzytelność względem banku stanowią zapłacone przez Ciebie raty kapitałowo-odsetkowe oraz inne koszty, które poniosłeś w związku z zwarciem umowy. Te kwoty powinien zwrócić Ci bank w przypadku ustalenia przez sąd nieważności umowy. Pamiętaj, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zarzut potrącenia można podnieść nie później niż przy wdaniu się w spór co do istoty sprawy. Jeśli Twoja wierzytelność stała się wymagalna później, zarzut taki można wnieść w terminie dwóch tygodni od dnia wymagalności. Nie przeocz tego terminu!!!

Innym zarzutem, jaki można podnieść, jest zarzut zatrzymania. Przedmiotem zatrzymania jest kwota zapłaconych przez Ciebie rat kapitałowo-odsetkowych i innych kosztów. Zarzut ten możesz podnieść na każdym etapie sprawy.

Jeśli chodzi o powództwo banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, należy je zakwestionować co do zasady, jak i co do wysokości. To wymaga odpowiedniej argumentacji i doświadczenia w tej tematyce. Dlatego tak ważne jest, by Twoja sprawa była prowadzona przez pełnomocnika, który ma doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej, jak Frankowicz może wygrać sprawę o zwrot kapitału?

Obejrzyj nagranie webinaru!

A co, jeśli dopiero zamierzam pozwać bank? Czy mogę się jakoś zabezpieczyć przed powództwem ze strony banku o zwrot kapitału i wynagrodzenie? 

Jesteś dopiero na etapie wyboru kancelarii, która będzie Cię reprezentować w sądzie o ustalenie nieważności umowy czy zapłatę? Pamiętaj, że warto zadbać, by już w umowie z kancelarią ustalić zasady współpracy, na wypadek gdybyś został pozwany przez bank. Pozwoli Ci to z pewnością uniknąć niepotrzebnego stresu w szybkim poszukiwaniu pełnomocnika do reprezentacji w sprawie z powództwa banku. Warto o tym pamiętać, bo później może okazać się, że zlecenie prowadzenia sprawy z powództwa banku Twojemu pełnomocnikowi będzie niemożliwie. Taka sytuacja może wynikać z różnych przyczyn. Jedną z nich może być brak możliwości przyjęcia sprawy przez pełnomocnika czy brak porozumienia co do wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

Zwrot kapitału i wynagrodzenie co robić, gdy dostałeś pozew banku? Podsumowanie

Wnosząc pozew o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, banki chcą wykreować nową czynność prawną, która ma zastąpić nieważną umowę. Uwzględnienie tego typu powództwa przez sąd stanowiłoby obejście przepisów o rygorystycznej sankcji nieważności umowy. Nieważność umowy skutkuje bowiem jedynie obowiązkiem zwrotu tego, co strony wzajemnie sobie świadczyły.

Wiedz też, że w spór może zostać zaangażowana prokuratura rejonowa właściwa dla sądu, w którym toczy się postępowanie.  Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego prokuratura może dołączać do tego rodzaju spraw jako strona.

Jeśli zostałeś pozwany przez bank, to zakładam, że walka toczy się o duże pieniądze. Dlatego warto powierzyć swoją sprawę w dobre ręce. Profesjonalny pełnomocnik specjalizujący się w dziedzinie kredytów frankowych z pewnością podniesie wszystkie zarzuty i przedstawi odpowiednią kontrargumentację dla roszczeń banku.

https://bccadwokaci.pl/wp-content/uploads/2021/08/logo-footer.png
Wygrywamy spory z bankami
ul. 1 Maja 47, 20-410 Lublin

Śledź nas:

https://bccadwokaci.pl/wp-content/uploads/2021/09/bcc-wupad.png

Zapraszamy na nasz blog. Jest to miejsce dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji majątkowej. Miejsce, w którym osoba zadłużona być może znajdzie nadzieję wyjścia z trudnej sytuacji jaką jest nadmierne zadłużenie.