UncategorizedWcześniejsza spłata kredytu to prawo do zwrotu części prowizji – stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK

24 stycznia, 2017

Konsumenci w sporach z bankami o częściowy zwrot prowizji otrzymali ogromne wsparcie ze strony Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Te dwie instytucje 16 maja 2016 r. przemówiły jednym, prokonsumenckim głosem. Dokonana przez urzędy interpretacja art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim oznacza, że konsumentowi należy się zwrot część prowizji pobranej przez bank w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Jedynym ograniczeniem jest proporcjonalny charakter tego zwrotu, tzn. ograniczony do okresu od dnia faktycznej spłaty do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Takie rozumienie przepisów ma szczególne znaczenie dla klientów, którzy często dokonują konsolidacji umów kredytowych i od każdej umowy opłacają wysokie prowizje. Daje im to szansę na odzyskanie znaczącej części pozaodsetkowych kosztów kredytów.

Co prawda, stanowisko urzędów nie jest wiążące dla instytucji rynku finansowego. Wiążącej wykładni prawa w tym zakresie mogą dopiero dokonać sądy powszechne na skutek wytaczanych przez konsumentów przeciwko bankom powództw o zapłatę.

 

adwokat Agata Bicka-Cenzartowicz

https://bccadwokaci.pl/wp-content/uploads/2021/08/logo-footer.png
Wygrywamy spory z bankami
ul. 1 Maja 47, 20-410 Lublin

Śledź nas:

https://bccadwokaci.pl/wp-content/uploads/2021/09/bcc-wupad.png

Zapraszamy na nasz blog. Jest to miejsce dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji majątkowej. Miejsce, w którym osoba zadłużona być może znajdzie nadzieję wyjścia z trudnej sytuacji jaką jest nadmierne zadłużenie.